Čo sa nám spolu podarilo v Mestskej časti ZÁPAD

IHRISKÁ A ŠPORTOVISKÁ

 • Nové detské ihrisko Istebník / Vinohrady

 • Detské ihrisko Obchodná – nový povrch, osieťovanie

 • Športovisko Kvetná – nové prvky

 • Futbalový štadión Záblatie – rekonštrukcia elektriky, šatne, pitná voda, kanalizácia

BEZPEČNOSŤ

 • Priechod pre chodcov v križovatke Istebnícka / Vlárska a na Kasárenskej a Bratislavskej ulici

CHODNÍKY A CESTY

 • Cesty: Ružová, Okružná, Zlatovská, Matice slovenskej, kruhový objazd Brnianska/Zlatovská, Obchodná, Vážska, Brezová

 • Chodníky: Sigôtky, Záblatská, Kasárenská, Piešťanská, Nový chodník Istebnícka (vo výstavbe)

VEREJNÉ PRIESTORY

 • Revitalizácia Parku Úspech

 • Odborné ošetrenie vysokovzrastlých a alejových stromov a krov

 • Rekonštrukcia kaplnky v Záblatí

INVESTÍCIE DO PARKOVÍSK

 • Nové parkovacie miesta Kvetná – vo výstavbe

ZÁKLADNÉ A MATERSKÉ ŠKOLY

 • MŠ, Na dolinách – obnova kanalizácie

 • ZŠ, Na dolinách – modernizácia, odborné učebne

 • ZŠ, Veľkomoravská – rekonštrukcia stropu v telocvični, nový povrch multifunkčného ihriska

CYKLOTRASY

 • Ul. Ľ. Stárka, Zlatovská, Kasárenská, Na Kamenci, Záblatská, Piešťanská

KULTÚRNE STREDISKÁ

 • KS Zlatovce – prístavba + nadstavba, obnova sociálnych zariadení

 • KS Istebník – rekonštrukcia sociálnych  zariadení

Prečo je dôležité mať
podporu v zastupiteľstve

Okrem mojej pozvánky prísť voliť Vás rovnako prosím o podporu kandidátov, ktorých poznám osobne a s ktorými som sa stretol. Prečo to robím?

Vytvorenie dobrého a zmysluplného zastupiteľstva je dôležitou súčasťou dobrého fungovania mesta. Spolupráca medzi vedením mesta a poslancami je absolútne kľúčová pre ďalší rozvoj nielen Vašej mestskej časti, miesta kde bývate, ale aj celého mesta Trenčín.

Vnímajte preto, prosím, tieto noviny ako pomôcku pri rozhodovaní, pretože pri množstve mien kandidátov sa človek môže ľahko „stratiť“. Naviac v týchto voľbách budeme voliť aj zástupcov do VÚC.

V minulosti sa mi tento spôsob „odporúčania“ kandidátov osvedčil, mnohí ste ma dokonca žiadali o radu pri výbere kandidátov na poslancov.

Dôležitou úlohou poslanca je nielen byť blízko Vás vo vašej mestskej časti, ale aj to, aby v mestskom parlamente našli zhodu a často aj odvahu hlasovať za rozpočet, rozvojové projekty, majetkové prevody, či investície.

Primátor nemá hlasovacie právo. Môže iba navrhovať a na uskutočnenie zámerov musí získať väčšinovú podporu v mestskom zastupiteľstve.

Všetko, čo sa podarilo vo Vašej mestskej časti za uplynulé štyri roky zrealizovať, vzišlo zo spolupráce Vašich poslancov s poslancami z iných mestských častí. Tí sa vzájomne nielen podporili, ale sa aj rešpektovali.

Nie je nič horšie pre mesto, ako keď je paralyzované a nefunkčné. V  takom prípade sa ocitá v rozpočtovom provizóriu, má problém s čerpaním finančných prostriedkov z európskych fondov, grantov a dotácií, ako aj problém s investovaním do svojho rozvoja. Verím, že si všetci želáme opäť konštruktívne a tvorivé zastupiteľstvo. Akékoľvek rozhodnutie mesta a zastupiteľstva sa bezprostredne dotýka Vášho denného života (školy, škôlky, údržba, čistota, sociálne zariadenia, šport, kultúra, dotácie, investície, atď.).

Našou najväčšou výzvou do nového volebného obdobia 2022 - 2026 je, okrem iného, dokončiť a zmodernizovať našu mestskú infraštruktúru a verejné priestory, nakoľko nám získanie titulu Európske hlavné mesto kultúry 2026 prinesie do investícií mesta ďalších 38 miliónov eur.

Na základe mojej osobnej skúsenosti som hlboko presvedčený, že poslanci, ktorí končia toto volebné obdobie vo Vašej mestskej časti, sa výrazným a nezmazateľným spôsobom zaslúžili o rozvoj Trenčína, za čo im úprimne zo srdca ďakujem.

V týchto voľbách odporúčam kandidátov na poslancov za Vašu mestskú časť, ktorých osobne poznám, spolupracujem s nimi. Vzájomne sme si predstavili naše volebné priority a požiadal som ich o súčinnosť a spoluprácu, aby sme našli zhodu a konsenzus, ktoré nám pomôžu spoločne pokračovať v rozvoji Trenčína.

Ďakujem Vám za toto končiace sa volebné obdobie a za spoluprácu s Vami, milí VŠETCI obyvatelia a obyvateľky Mestskej časti Západ.

S úctou,
Richard Rybníček
nezávislý kandidát na primátora

Odporúčaní kandidáti - ZÁPAD

č. 1. Martin Barčák
62 rokov, živnostník
č. 6. Ing. Mgr. Josef Kolář
55 rokov, vedúci prevádzky
č. 8. JUDr. Mgr. Naďa Lorencová
45 rokov, právnička
č. 9. Marcel Meravý
40 rokov, obchodný riaditeľ
č. 14. Ing. Tomáš Vaňo
42 rokov, manažér
(Zámostie, Zlatovce, Istebník, Orechové, Záblatie)
volíme 5 poslancov
Objednávateľ: Richard Rybníček, Partizánska 63, 911 01 Trenčín
Dodávateľ: CREA:THINK s. r. o., Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, IČO: 50299867
© 2022, Richard Rybníček