Trenčín 2026

hlavné mesto

Slovenska

Trenčín 2026
hlavné mesto Slovenska

Pre Trenčín bol zisk titulu Európske hlavné mesto kultúry 2026 obrovským vyvrcholením spoločného úsilia nás všetkých. Keď sme napokon titul získali, v kútiku duše som si povedal, zaslúžene. Kontinuita a dlhodobé zmysluplné smerovanie mesta sa týmto prestížnym titulom iba potvrdili a titul sa stal odmenou za toto úsilie.

My, Trenčania, sme mimoriadne patriotickí a hrdí na mesto a svoje korene. Sme požehnaní, lebo sme dostali do vienka niečo tak výnimočné, ako je v centre vynímajúci sa hrad medzi Váhom a Brezinou.

Trenčín je po Košiciach z roku 2013 iba druhým mestom na Slovensku, ktoré získalo tento prestížny titul. Uvedomujem si túto obrovskú zodpovednosť. V roku 2026 bude celé Slovensko, celá kultúrna Európa, ale aj veľká časť kultúrneho sveta, upierať zraky a pozornosť na náš Trenčín a rovnako aj na mesto Oulu vo Fínsku, s ktorým sme pre rok 2026 titul získali. Staneme sa de facto hlavnými mestami našich štátov.

Na jednej strane obrovská zodpovednosť, na druhej strane obrovská príležitosť na rozvoj mesta a jeho ďalšiu modernizáciu.

Nie všetky mestá, ktoré v minulosti získali titul, jeho realizáciu zvládli dobre. Preto sa obraciam na každého z Vás s prosbou, aby sme sa dôstojne pripravili a príkladne reprezentovali našu krajinu. Aby nás táto výnimočná udalosť posunula ďalej.

Aby sa nám otvorili nové kontakty, možnosti a projekty, ktoré nám tu zostanú naveky.
Veď už aj naša generácia priniesla nové prvky do mesta, či už je to zrekonštruované Mierové námestie, zrekonštruovaná Matúšova ulica, otvorenie hradu z jeho južnej časti spolu s upraveným Čerešňovým sadom, vynovené Átrium pod Mestskou vežou, prebiehajúca rekonštrukcia Kina Hviezda na centrum kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Pripravená je revitalizácia celej pešej zóny od Mestskej veže až po bývalý Trenčan, ale aj revitalizácia starého železničného mosta na oddychový Zelený most. Začnú sa v budúcom roku spolu s mnohými ďalšími.

Samozrejme, vyvrcholením by mal byť projekt Trenčín SiTy, ktorý už dostáva skutočné kontúry. To je náš odkaz budúcim generáciám a viem, že titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 ešte viac pretvorí atmosféru mesta a posunie ho opäť bližšie k moderným európskym mestám.

Ak si spomínate, moja vízia vo voľbách v roku 2018 pre naše mesto bola: Trenčín – bližšie k moderným európskym mestám. Som rád, že sa mi ju darí úspešne napĺňať. Musíme ďalej veľmi tvrdo pracovať a všetci sa pripravovať, aby sme v roku 2026 potvrdili, že sme krásne a výnimočné európske mesto, ktoré privíta návštevníkov z celého sveta.

Intenzívne spolupracujeme aj so štátom a Trenčianskym samosprávnym krajom. Ministerstvo dopravy už prostredníctvom Slovenskej správy ciest zrekonštruovalo hlavný cestný ťah cez centrum Trenčína a pracuje na dokumentáciách pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie na rekonštrukciu starého cestného mosta. Železnice SR začali s prípravou rekonštrukcie železničnej stanice, ktorú chcú z peňazí z Plánu obnovy a odolnosti stihnúť do konca roka 2025. S ministerstvom obrany komunikujeme o investíciách do úplne nového technologického vybavenia a bezbariérového prístupu do Divadelnej sály Posádkového klubu (ODA). S ministerstvom kultúry a ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie riešime investície do dokončenia interiéru trenčianskej Synagógy, ktorá má slúžiť ako ďalšie kultúrne centrum v meste a ďalšie projekty. Chceme aspoň sčasti zrekonštruovať Župný dom na Mierovom námestí.

S Trenčianskym samosprávnym krajom riešime možnosti ďalšej rekonštrukcie Galérie M. A. Bazovského a Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne.

Bohužiaľ nás čakajú ťažké časy ekonomickej neistoty, rovnako, ako aj ostatný svet. Ale aj napriek tomu verím, že ako Európske hlavné mesto kultúry 2026 dokážeme vytvoriť pre ľudí nové príležitosti a ďalší významný impulz, ktorý obohatí mesto novými projektami, modernizáciou, rozvojom a otvorením sa cestovnému ruchu.

Toto je, vážení Trenčania a vážené Trenčianky, moja pozvánka pre Vás, byť súčasťou tohto procesu, reprezentácie mesta, ale aj Slovenska.

To nie sú iba mestské investície, infraštruktúrne projekty, ale aj všetko, čo robíte, všetky Vaše dôležité aktivity a detaily, ktoré vytvárajú atmosféru nášho mesta.

Ja Vám za to veľmi ďakujem, celé to vidím a vnímam veľmi pozitívne a prosím Vás, aby ste v tom pokračovali a ďalej nám pomáhali.

S prejavom hlbokej úcty

Richard Rybníček
primátor    

Objednávateľ: Richard Rybníček, Partizánska 63, 911 01 Trenčín
Dodávateľ: CREA:THINK s. r. o., Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, IČO: 50299867
© 2022, Richard Rybníček