Čo sa nám spolu podarilo v Mestskej časti STRED

IHRISKÁ A ŠPORTOVISKÁ

 • Detské ihrisko na Ul. 28. októbra – výmena asfaltu

 • Detské ihrisko Beckovská

 • Športový areál pri Zátoke pokoja

INVESTÍCIE DO PARKOVÍSK

 • Dlhé Hony, vnútrobloky na Inoveckej ulici, vnútroblok Opavia, vnútrobloky Strojárenská, Piaristická

CHODNÍKY A CESTY

 • Cesty: Javorinská, Pod Komárky, Pod Brezinou, Legionárska (pri nemocnici), Sasinkova, Piaristická, K dolnej stanici, Inovecká, Jilemnického, Jesenského, Dolný Šianec, Cintorínska, pokračovanie Karpatská

 • Chodníky: v blízkosti trhoviska, Nozdrkovce – Biskupice, Cintorínska, Sasinkova, okolo ihriska za Smažienkou

BEZPEČNOSŤ

 • Priechody pre chodcov Inovecká / Dlhé Hony

 • Verejné osvetlenie na Mariánskom námestí a v podjazde na Noviny

 • Modernizácia a rozšírenie kamerového systému

 • Rekonštrukcia cestnej svetelnej signalizácie (semaforov) pri hoteli Elizabeth a pri železničnej stanici = zelená vlna

VEREJNÉ PRIESTORY

 • Revitalizácia Átria pod Mestskou vežou

 • Revitalizácia Čerešňového sadu

 • Matúšova ulica

 • Odborné ošetrenie vysokovzrastlých a alejových stromov a krov

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

 • Polopodzemné kontajnery Olbrachtova – Soblahovská

ZASTÁVKY MHD

 • Rekonštrukcia zastávok pri Gymnáziu Ľ. Štúra, pri nemocnici, na Dlhých Honoch a Inoveckej ulici

KULTÚRNE STREDISKÁ

 • Rekonštrukcia Hviezdy - pokračuje

ZÁKLADNÉ A MATERSKÉ ŠKOLY

 • MŠ, Soblahovská a MŠ, Stromová – výmena okien, dverí

 • ZŠ, Dlhé Hony, ZŠ, Bezručova – modernizácia, odborné učebne

 • ZŠ, Dlhé Hony – v realizácii je prístavba

CYKLOTRASY

 • Karpatská ulica, starý železničný most

Prečo je dôležité mať
podporu v zastupiteľstve

Okrem mojej pozvánky prísť voliť Vás rovnako prosím o podporu kandidátov, ktorých poznám osobne a s ktorými som sa stretol. Prečo to robím?

Vytvorenie dobrého a zmysluplného zastupiteľstva je dôležitou súčasťou dobrého fungovania mesta. Spolupráca medzi vedením mesta a poslancami je absolútne kľúčová pre ďalší rozvoj nielen Vašej mestskej časti, miesta kde bývate, ale aj celého mesta Trenčín.

Vnímajte preto, prosím, tieto noviny ako pomôcku pri rozhodovaní, pretože pri množstve mien kandidátov sa človek môže ľahko „stratiť“. Naviac v týchto voľbách budeme voliť aj zástupcov do VÚC.

V minulosti sa mi tento spôsob „odporúčania“ kandidátov osvedčil, mnohí ste ma dokonca žiadali o radu pri výbere kandidátov na poslancov.

Dôležitou úlohou poslanca je nielen byť blízko Vás vo vašej mestskej časti, ale aj to, aby v mestskom parlamente našli zhodu a často aj odvahu hlasovať za rozpočet, rozvojové projekty, majetkové prevody, či investície.

Primátor nemá hlasovacie právo. Môže iba navrhovať a na uskutočnenie zámerov musí získať väčšinovú podporu v mestskom zastupiteľstve.

Všetko, čo sa podarilo vo Vašej mestskej časti za uplynulé štyri roky zrealizovať, vzišlo zo spolupráce Vašich poslancov s poslancami z iných mestských častí. Tí sa vzájomne nielen podporili, ale sa aj rešpektovali.

Nie je nič horšie pre mesto, ako keď je paralyzované a nefunkčné. V  takom prípade sa ocitá v rozpočtovom provizóriu, má problém s čerpaním finančných prostriedkov z európskych fondov, grantov a dotácií, ako aj problém s investovaním do svojho rozvoja. Verím, že si všetci želáme opäť konštruktívne a tvorivé zastupiteľstvo. Akékoľvek rozhodnutie mesta a zastupiteľstva sa bezprostredne dotýka Vášho denného života (školy, škôlky, údržba, čistota, sociálne zariadenia, šport, kultúra, dotácie, investície, atď.).

Našou najväčšou výzvou do nového volebného obdobia 2022 - 2026 je, okrem iného, dokončiť a zmodernizovať našu mestskú infraštruktúru a verejné priestory, nakoľko nám získanie titulu Európske hlavné mesto kultúry 2026 prinesie do investícií mesta ďalších 38 miliónov eur.

Na základe mojej osobnej skúsenosti som hlboko presvedčený, že poslanci, ktorí končia toto volebné obdobie vo Vašej mestskej časti, sa výrazným a nezmazateľným spôsobom zaslúžili o rozvoj Trenčína, za čo im zo srdca úprimne ďakujem.

V týchto voľbách odporúčam aj nových kandidátov na poslancov za Vašu mestskú časť. Osobne som sa s nimi stretol a vzájomne sme si predstavili naše volebné priority a požiadal som ich o súčinnosť a spoluprácu, aby sme našli zhodu a konsenzus, ktoré nám pomôžu spoločne pokračovať v rozvoji Trenčína.

Ďakujem Vám za toto končiace sa volebné obdobie a za spoluprácu s Vami, milí VŠETCI obyvatelia a obyvateľky Mestskej časti Stred.

S úctou,
Richard Rybníček
nezávislý kandidát na primátora

Odporúčaní kandidáti - STRED

č. 2. Ing. Zuzana Bednárová
46 rokov, ekonómka
č. 3. Ing. Drahoslav Bočák
49 rokov, manažér v oblasti zdravotnej starostlivosti
č. 7. Ing. Mária Kebísková
65 rokov, ekonómka
č. 8. Lukáš Kecera
37 rokov, projektový manažér
č. 9. Ing. Roman Kozáček
44 rokov, prednosta okresného úradu
č. 12. Michal Moško, MBA
49 rokov, podnikateľ
(Stred mesta, Dolné mesto, Dlhé Hony, Noviny, Biskupice)
volíme 6 poslancov
Objednávateľ: Richard Rybníček, Partizánska 63, 911 01 Trenčín
Dodávateľ: CREA:THINK s. r. o., Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, IČO: 50299867
© 2022, Richard Rybníček